En un document, s’han recollit 17 principis actius que presenten envasos de dosis més reduïdes amb un preu que no supera l’1,67 €, en els quals no s’aplica la taxa de l’euro per recepta. El paracetamol, el diazepan, l’àcid acetilsalicídic i l’omeprazol en són alguns exemples. Aquesta alternativa es pot aplicar a pacients amb pocs recursos econòmics.