TONI SOLANAS, arquitecte "Aquesta inversió pública que Eurovegas diu que necessitaria de suport de crèdits de la banca, generaria, si invertíssim en rehabilitació, quatre vegades més recursos, és a dir, 16.000 milions. I això dóna aquesta mitjana que es podrien rehabilitar 80.000 habitatges l'any a Catalunya." GERARDO WADEL, arquitecte "Quan algú diu d'ocupar nou terreny s'encenen llums d'alerta. I tu penses, segur? Amb tota la superfície que hi ha construïda?"

Un dels ponents, l’arquitecte Toni Solanas, ha exposat com a alternativa a la construcció del macrocomplex d’oci la rehabilitació d’edificis. Assegura que és un sector que cal potenciar perquè té un impacte ambiental molt menor que la construcció d’obra nova i generaria uns beneficis econòmics, ecològics i socials molt més grans. Ha afegit que falten campanyes d’informació per part de l’Administració per potenciar aquest nou sector.

L’arquitecte Gerardo Wadel ha proposat com a alternativa la reconversió del turisme de costa. Assegura que amb el temps ha perdut competitivitat respecte a altres destinacions. Per això, diu, cal fer un canvi de model que reverteixi la situació de destrucció de la costa catalana i pontenciï, per exemple, la rehabilitació sostenible d’hotels o la preservació dels ecosistemes.

Per últim, l’arquitecte Lluís Maldonado i l’enginyer agrònom Ignasi Grau han explicat la necessitat d’innovar en el sector agrari. Grau ha defensat l’agricultura com a activitat econòmica que perdura i ha assegurat que amb la construcció d’Eurovegas s’hi hauria de renunciar.