CRISTINA GRASSET, membre de l'Assemblea de Zona del Prat "El que està passant és que hi ha una càrrega brutal i salvatge contra el sistema educatiu públic que acabarà creant exclusivitat en aquells centres privats i sobretot concertats que reben un tant per cent molt important de part la Generalitat, i els centres públics quedaran totalment marginats pel que fa a la qualitat que es pot oferir en educació."

Una cinquantena d’alumnes, professors i pares de diversos instituts del Baix Llobregat s’han instal·lat al vestíbul de la Terminal 2 del Prat per protestar contra les retallades, tant les aplicades per la Generalitat, com les aprovades pel Govern espanyol. Un escenari inesperat, amb què els organitzadors han volgut donar visibilitat al que consideren un atac contra el sistema educatiu.

Mestres i alumnes han atès a una classe impartida pel Seminari d’Economia Crítica Taifa, centrada en la crisi i les mesures d’austeritat. En acabar, s’han desplaçat cap a la T1, on han fet una cercavila. Els representants de l’organització afirmen que les noves mesures d’austeritat, que inclouen l’augment de les ràtios d’alumnes per classe i l’increment de les hores lectives dels docents, significaran un retrocés en la qualitat de l’ensenyament públic.