Les dades de l'informe PISA de 2012 han estat irregulars per a Catalunya, que queda en la desena posició entre les comunitats autònomes de l'estat espanyol. En matemàtiques, Catalunya ha obtingut 493 punts, una xifra per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en els 485, i un punt menys que la dels països més desenvolupats, els de l'OCDE. El supens arriba en competència científica. Per primera vegada, la mitjana de Catalunya s'ha situat per sota de l'espanyola. Els estudiants catalans obtenen 492 punts, mentre que al conjunt de l'estat la xifra ha pujat vuit punts respecte de l'últim informe PISA. Tot i això, Espanya, tampoc no arriba a superar la mitjana de l'OCDE. La nota positiva són els resultats en les proves de comprensió lectora. En aquest cas, els estudiants de Catalunya obtenen 501 punts. Una xifra que no només supera la mitjana espanyola, de 488, sinó també la de l'OCDE. Per la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, aquests resultats no tenen a veure amb les retallades. Ara, però, les diferències sòcioeconòmiques dels alumnes interfereixen més en els resultats acadèmics que abans de la crisi. Rigau creu que és l'elevada taxa de nouvinguts que hi ha a Catalunya el que l'ha situat en posicions més baixes del rànquing de PISA. Des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, però, creuen que el problema és de fons. IRENE BALAGUER Associació de Mestres Rosa Sensat "Encara s'ensenya com si els ens fossin radiocassets, això s'ha de canviar." Mentre que Espanya queda en el número 33 en la llista de 65 països examinats, per sota de la mitjana de l'OCDE, els països asiàtics copen els set primers llocs del rànquing, amb el Japó al capdavant.

Pel que fa a Catalunya, els estudiants han empitjorat en el coneixement de ciències, i amb 492 punts estan per sota de la mitjana de l’OCDE. La nota suposa un retrocés de cinc punts respecte a la darrera prova. En comprensió lectora, en canvi, Catalunya se situa entre les cinc primeres comunitats espanyoles, que són Madrid, Astúries, Navarra i Castella i Lleó. I pel que fa a les matemàtiques, el nivell respecte a anys anteriors es manté gairebé igual, amb 493 punts, tres per sota de l’any 2010.