El juny es traslladarà el mercat del llibre vell, això donarà llum verda a les obres de remodelació del mercat. Els comerciants adverteixen a l'Ajuntament que és l'últim retard que accepten. 2014. Aquesta és la nova data que dóna l'Ajuntament per finalitzar les obres del Mercat de Sant Antoni, gairebé un any més tard del que estava previst. Tot i que els treballs començaran de manera imminent, els comerciants ja han dit que no acceptaran més demores. L'últim entrebanc va ser la ubicació provisional del mercat dominical del llibre, que finalment serà a l'entorn del mercat, al carrer del Comte d'Urgell, com volien els llibreters, amb el suport de la resta de comerciants. Pels paradistes és un problema que s'allargui l'estada provisonal. JOAN ANGLADA, junta de concessionaris del mercat "El retard, clar, és un problema. Aquí tot és això, provisional, tema fred... No és el que hauria de ser". Els comerciants estan cansats dels retards que s'acumulen i volen que el projecte s'executi tal com estava previst. VICENÇ GASCA, Sant Antoni Comerç "N'estem farts perquè no ens creiem res, i el que nosaltres volem és que es compleixin els terminis que ens van dir al principi. Que s'inauguri el 2013 i sobretot que es preservi el projecte original del mercat". Les obres de construcció del mur pantalla començaran el juny i finalitzaran el març de 2012. Simultàniament s'enderrocarà la marquesina. El cost serà de 10 milions i mig d'euros. D'altra banda, el districte no descarta que hi hagi un accés directe des del metro. RAMON NICOLAU, regidor de l'Eixample "Tenim possibilitats el 2012 i fins i tot el primer semestre de 2013, i hem de donar un cert temps a que el departament de política territorial i obres públiques es pensi si s'atreveix a fer aquesta obra entre rases en aquest moment per deixar preparat el futur. Si no ho fa ara haurà passat l'oportunitat". Pels comerciants és molt important que es respecti el projecte original del mercat. Estan convençuts que comportarà una gran millora per a la ciutat.