La crisi no ha afectat els ajuts de la Llei de barris que, aquest any, superaran els de 2009. La Generalitat ha seleccionat diversos projectes de regeneració integral a la ciutat, dels quals se'n beneficiaran els barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, a Sants-Montjuïc, i el Raval Sud a Ciutat Vella. JOAQUIM NADAL, conseller de Política Territorial i Obres Públiques "El govern de Catalunya, des del 2003 fins ara, ha fet un esforç important en aportació econòmica per tal d'assegurar que el món local tingués aportacions econòmiques del govern de la Generalitat suficients per fer front a una part important dels seus projectes." JORDI HEREU, alcalde de Barcelona "Això prosseguirà. De fet, ja anuncio que la candidatura del barri de Sant Genís i la Teixonera és la propera que presentarà la ciutat de Barcelona a la Llei de barris. Estic segur que serà acollida, tant que ja iniciarem alguns projectes, a Sant Genís i també a la Teixonera." En total a Barcelona hi destinaran 27 milions d'euros. Al Raval Sud la inversió serà de 15 milions, la més alta de tota la convocatòria. Es reurbanitzaran carrers amb prioritat per als vianants com l'Arc del Teatre i places com la del Pedró. Es construirà un nou equipament sociocultural i s'impulsaran programes per dinamitzar el barri social i econòmicament. Pel que fa a la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, s'hi invertiran 12 milions d'euros. Aquí també es reurbanitzaran places, carrers i habitatges, es milloraran equipaments com La Báscula i es construirà un centre cívic als Jardins de Can Farrero.També s'hi promourà la instal·lació de plaques solars i la supressió de barreres arquitectòniques.

La inversió destinada al Raval Sud serà de 15 milions d’euros, la més alta d’aquesta setena convocatòria, i servirà per reurbanitzar carrers amb prioritat per als vianants com l’Arc del teatre i places com la del Pedró. També es construirà un nou equipament sòcio-cultural i s’impulsaran programes per dinamitzar el barri social i econòmicament.

Pel que fa als veïnats de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, s’hi destinaran 12 milions d’euros. En aquesta part de la Marina de Port es reurbanitzaran places, carrers i habitatges; es milloraran equipaments com La Bàscula i La Capa i es construirà un centre cívic als jardins de Can Farrero. També es promourà la instal·lació de plaques solars i la supressió de barreres arquitectòniques.