Fins ara, els científics només havien observat comunicació elèctrica en cèl·lules complexes, com és el cas de les neurones. De fet, tots els nostres pensaments, la nostra intel·ligència o la percepció de l’entorn depenen dels impulsos que intercanvien aquestes cèl·lules al nostre cervell. La investigació liderada per Jordi García Ojalvo, director del laboratori de Dinàmica de Sistemes Biològics del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, demostra que cèl·lules tan senzilles com els bacteris també utilitzen senyals elèctrics similars als de les neurones per comunicar-se entre si.

En concret, la investigació, que s’ha fet amb estreta col·laboració amb la Universitat de California , revela que els bacteris utilitzen aquests canals quan es troben en perill a causa de, per exemple, la falta de nutrients. En colònies on viuen molts bacteris, els que són al centre són capaços de comunicar-se amb els de l’exterior perquè els facin arribar més nutrients.

L’equip liderat per García Ojalvo ha pogut comprovar que les substàncies que s’intercanvien els bacteris per comunicar-se, el glutamat i el potassi, juguen també un paper clau en desordres neuronals. És el cas, per exemple, de l’activitat elèctrica que es produeix al cervell de les persones amb epilèpsia i migranyes. El fenomen descobert en els bacteris pot ajudar a explicar què produeix aquest tipus de patologies al cervell humà.