Fratini

assegura que la nunciatura apostòlica s’ha interessat davant les autoritats espanyoles en un cas que considera “sensible”.  La carta, datada a Madrid el 17 d’agost de 2011, constata que la nunciatura va aprofitar la presència de Benet XVI a la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid per donar-li a conèixer el cas de Varela “amb la seguretat que sa santedat el tindrà present en les seves oracions.”

L’Audiència de Barcelona va condemnar Varela a la pena d’un any i tres mesos de presó, perquè considerava que els llibres que es venien a la Llibreria Europa eren “un menyspreu al poble jueu i altres minories”. Pedro Varela va argumentar que ell no editava els llibres, sinó que es limitava a comercialitzar-los.