La síndrome de l’intestí curt és una malaltia que consisteix en la pèrdua d’un gran segment de l’intestí prim. Els nens que ho pateixen no poden absorbir de forma adequada els aliments i, per aquest motiu, han d’estar connectats de forma permanent a un dispositiu que els va subministrant l’aliment per la vena. Aquesta nutrició artificial pot generar moltes complicacions i, a llarg termini, aquests infants acaben sent candidats a un trasplantament intestinal.

Fins ara, s’havien descrit dues tècniques quirúrgiques d’allargament intestinal; però cap no utilitzava el duodè, atès que es tracta d’un segment de l’intestí difícilment abordable des del punt de vista quirúrgic.

La intervenció al Vall d’Hebron es va realitzar el febrer de 2013 i, un any després, el nen ja menjava de forma autònoma, és a dir, era capaç de prescindir de nutrició artificial i no requeria cap dispositiu alimentari “extra” i, per tant, s’havia aconseguit evitar el trasplantament intestinal.

Aquesta intervenció pionera, pendent de ser publicada ben aviat a la prestigiosa revista científica ‘Journal of Pediatric Surgery’, s’ha realitzat ja en tres nens i es preveu que se’n puguin beneficiar al voltant del 40% dels infants que presenten aquest problema.