La sentència s’ha dictat després que el BBVA presentés un recurs contra la decisió de l’Audiència de Barcelona i ara generarà jurisprudència, és a dir, que obligarà a resoldre futurs casos semblants en el mateix sentit. Tot i que el Tribunal Suprem havia establert que només s’havien de retornar els diners de les clàusules considerades abusives que s’haguessin cobrat des del 9 de maig del 2013, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar que, tal com dicta aquesta nova sentència, s’havien de retornar tots els diners cobrats de més des de l’inici del préstec. En aquest cas concret, es dona la circumstància que l’entitat que va contractar el crèdit no va ser el BBVA, sinó la Caixa de Manlleu, que va ser absorbida, però, pel BBVA.

D’altra banda, en un altre cas, el mateix Tribunal Suprem ha desestimat un altre recurs referent a les clàusules terra. Aquest, per una hipoteca de la Caixa Rural de Terol. El Suprem considera que no s’han de retornar els imports d’aquest cas, ja que creu que es van complir els requisits de transparència establerts per la seva sentència del 2013.