La situació econòmica complicada que travessa el país ha canviat el dia a dia d'organitzacions com Projecte Home. Aquesta ONG que tracta persones amb addiccions ha detectat un augment d'assistents a les teràpies. Des de 2008 hi ha un 17% més de persones que els sol·liciten ajuda. Alhora, Projecte Home veu com l'accés al finançament és cada vegada més difícil. ORIOL ESCULIES, director de Projecte Home "On hem notat una davallada més forta és en els ingressos, i crec que no només ha estat a Projecte Home, sinó a moltes més organitzacions del Tercer Sector Social a Catalunya, és de les obres socials de les caixes. Perquè hi ha hagut inclús moltes caixes que no han obert ni convocatòria de subvencions. D'això et parlo de l'any 2011, i que és possible que es repeteixi aquest 2012." De fet, de sis caixes d'estalvi que col·laboraven amb ells el 2010, ara només compten amb el suport dues entitats. El cas és que arran de les reconversions de les caixes d'estalvis, malmeses per la bombolla immobiliària, la majoria van optar per crear fundacions per mantenir l'activitat de les obres socials. Si el 2008 les entitats destinaven més de 611 milions d'euros a l'obra social, ara la xifra no arriba als 570 milions. Això sí, la majoria d'entitats han reduït el pressupost a la meitat. Tot i així, es continua tractant d'una quantitat importat, que equival a gairebé l'1,5% del pressupost de la Generalitat. Les obres socials es financen amb els beneficis de les respectives entitats financeres i, sobretot, amb els guanys que es van reservar en època de vaques grasses. Per això, entitats com Caixa Penedès han canviat la línia d'actuació de l'obra social. RICARD BANQUELLS, director general de Caixa Penedès "L'aspecte lúdic i cultural, l'hem hagut de deixar de banda, ara hi ha altres prioritats. Hem de racionalitzar molt bé els recursos Per això per primera vegada obrim una convocatòria per entitats del Tercer Sector." També és el cas de CatalunyaCaixa, que ha reduït en gairebé el 50% l'obra social respecte a fa dos anys. Entre els canvis que han fet, hi ha la reconversió de 45 espais per a jubilats. NÚRIA MASDÉU, jubilada "Ara ens han deixat sense espai..." MARTA TORRAS, directora d'impuls social de CatalunyaCaixa "Els temps han canviat i ens hem d'adaptar a això. Volem que siguin espais destinats a les necessitats de cada barri, com menjadors socials, etc." Ara bé, l'única entitat catalana que no ha reduït la inversió és La Caixa. La seva activitat representa gairebé el 90% del total de l'obra social a Catalunya. Ells també han vist com les sol·licituds per rebre ajudes de l'obra social s'han disparat amb la crisi. Tot i així, afirmen que la seva política no ha canviat. JAUME LANASPA, director general de l'Obra Social La Caixa "Entre deixar a mitges dos projectes o dotar suficientment un projecte encara que l'altre quedés sense dotació, era més desitjable i era més útil, socialment parlant, mantenir la dotació mitjana, que tampoc no és espectacular, mantenir la dotació en lloc de fer un excés repartidor." És un interrogant saber què passarà en un futur amb les obres socials. Les entitats financeres compten els beneficis amb comptagotes, de fet, el més habitual en el sector són les pèrdues, i els diners que les caixes van acumular s'esgoten. A més, els bancs, tot i que també fan obres socials, no hi estan obligats. Tot plegat en un moment delicat en què les necessitats socials no han parat de créixer.