Barcelona podria evitar cada any el 13 % de la seva càrrega de malaltia si es complissin les recomanacions internacionals d’activitat física i exposició a la contaminació de l’aire, el soroll, la calor i l’accés als espais verds. L’estudi ha estimat la càrrega de morbiditat i els costos econòmics anuals que això suposa per a la salut pública. S’han comparat les recomanacions internacionals amb els nivells d’exposició anuals d’1,36 milions de residents de Barcelona de més de 20 anys d’edat. 

Si es complissin les recomanacions internacionals, Barcelona podria evitar cada any gairebé 1.700 casos de malalties cardiovasculars, més de 1.300 casos d’hipertensió, prop de 850 casos d’ictus i 740 casos de depressió, entre d’altres.

Segons els autors de l’estudi, “existeixen evidències que l’exposició al soroll durant la nit és particularment nociva, perquè afecta els processos de regeneració que es produeixen en el cos durant la fase de son. A més, el soroll del trànsit s’associa amb la hipertensió, malalties cardiovasculars i ictus“.