RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges "Hem d'evitar que els centres d'internament d'estrangers, ja sigui pels dies de detenció o per les condicions, es converteixin en autèntics centres penitenciaris, sense tenir aquesta qualificació. Nosaltres no ho hem pogut comprovar perquè no hem pogut entrar, són suposicions a partir dels indicis que ens han arribat, perquè l'autoritat pertinent no s'ha prestat a contrastar-ho."

Entre les recomanacions, instal·lar càmeres als centres penitenciaris, comissaries i hospitals psiquiàtrics, i que els funcionaris que hi treballen portin una identificació visible. A banda, el text recomana que se solucioni amb urgència la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca. Ribó ha assenyalat que li consten indicis suficients per pensar que en aquest centre es poden estar produint maltractaments, tot i que ha assegurat que no ho ha pogut comprovar.