El servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de Barcelona ha posat en marxa un blog per donar consells de salut i rellevància a les tasques que el servei duu a terme. El blog forma part de l’estratègia comunicativa enfocada a les noves tecnologies de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Un els principals objectius del blog és el de donar a conèixer els serveis de l’ASSIR menys coneguts per la ciutadania, que acostuma a relacionar l’atenció sexual a la maternitat, els controls citològics o els anticonceptius. Ofereix, a més d’apartats amb informació de les activitats, consells sobre temes com les pors a les exploracions ginecològiques.

El nou blog de l’ASSIR incorpora, a més, un formulari perquè qualsevol persona hi pugui traslladar els seus dubtes sobre salut sexual i reproductiva de forma confidencial.