El Port de Barcelona ha començat a implantar el programa BCN zero carbon, un pla pioner en l’àmbit portuari que té per objectiu arribar a ser, l’any 2020, un port neutre en emissions de carboni per al pas de mercaderies.

El programa consta de tres parts: el càlcul d’emissions de CO2 de les diferents activitats portuàries; la implantació d’accions per tal de reduir-les al màxim; i la compensació de la petjada de carboni1 resultant, mitjançant la compra de crèdits de carboni generats per projectes d’estalvi d’emissions, que permeten neutralitzar les emissions pròpies.

El transport marítim encara no té una regulació explícita per a l’emissió de carboni, però la Unió Europea es proposa reduir un 40 % la petjada de carboni d’aquest sector per a l’any 2030. Segons un estudi de l’Organització Marítima Internacional (IMO), el transport marítim és responsable del 2,7 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El Port de Barcelona és capdavanter en diferents iniciatives mediambientals, com ara l’impuls del gas natural liquat (GNL) com a combustible o el servei de l’Ecocalculadora, que permet calcular les emissions de CO2 de les cadenes logístiques i buscar rutes alternatives més sostenibles.

L’aposta pel GNL

El Port de Barcelona és un dels principals emissors de contaminants a la ciutat. Segons les autoritats portuàries, generen el 15 % de la pol·lució en partícules en suspensió (PM) i el 20 % de diòxids de nitrogen (NOx). A l’atmosfera però, n’arriba el 7,6 % de NOx i el 1,5 % de PM. Per tal de reduir el volum d’aquests tòxics també es du a terme una iniciativa pilot, pionera al Mediterrani, amb el gas natural liquat (GNL) com a principal protagonista.

D’aquesta manera, el port ha invertit en GNL com a principal combustible net dels vaixells, les instal·lacions terrestres i els camions. Aquesta decisió és en detriment de la iniciativa que preveia la construcció d’una xarxa elèctrica amb preses per als vaixells.

El Port de Barcelona és el responsable de més del 20 % de la pol·lució de la ciutat i els vaixells produeixen el 90 % de les emissions atribuïdes al Port. Es calcula que els creuers i ferris que atraquen a la ciutat generen el 2,6 % dels òxids de nitrogen que hi ha a la Ciutadella o el 0,8 % del que es troba a l’Eixample.