Després de traslladar l’activitat hospitalària el 2009, el pavelló de Sant Leopold va iniciar les tasques de rehabilitació. El procés s’ha desenvolupat en diverses fases. Actualment, s’està treballant en la recuperació de l’interior de l’espai. Els treballs transformaran el pavelló que acollia el servei de dermatologia, docència i coordinació de donació d’òrgans i banc de teixits en un espai de treball amb recepció, oficines i sales de reunions.

Aquesta fase té un pressupost de 6,4 milions d’euros. La Generalitat i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han signat un conveni de col·laboració per al finançament. Així, el govern català aportarà 1,2 milions procedents del fons europeu FEDER. El Ministeri de Foment finançarà 3,4 milions, la fundació n’hi afegirà 1,6 milions i el Ministeri de Cultura pagarà 100.000 euros.

Quan acabi la rehabilitació, el pavelló de Sant Leopold serà la seu de l’Institut Forestal Europeu. Aquest organisme promou la conservació i la gestió sostenible dels boscos i ofereix assessorament en polítiques forestals.

El pavelló de Sant Leopold de l’Hospital de Sant Pau es va construir entre el 1903 i el 1918 sota les indicacions de Lluís Domènech i Montaner. El primer àmbit sanitari que va acollir va ser el de medicina general el 1935. Posteriorment, se’n va adaptar l’estructura de l’espai als nous usos que se’n feien. Per això, s’hi va construir un altell i s’hi van afegir espais adossats a la façana.