MIQUEL IZARD, historiador i usuari "Li demano aquests papers perquè estic fent una recerca sobre dones i mainada al primer franquisme i crec que podria trobar informació aquí." "Amb les recerques que he fet aquí he pogut descobrir diverses coses que van passar des de l'estiu de l'any 36 fins aquí. D'això n'han sortit tres llibres i unes quantes ponències en diversos congressos." LOURDES PRADES, cap de la Biblioteca Pavelló de la República "Usuaris com el doctor Izard són els que habitualment visiten la Biblioteca del Pavelló de la República. És una biblioteca més de la Universitat de Barcelona especialitzada en el període de la Segona República i la Guerra Civil i que disposa d'una important col·lecció de més de 150.000 títols de llibres, més de 10.000 títols de publicacions periòdiques, cartells, adhesius i altre material divers." "És un edifici emblemàtic. És la rèplica que l'any 92 amb motiu de les olimpíades es va construir i que és la reproducció del que, l'any 37, el govern de la Segona República va exposar a l'Exposició Internacional de París. Hi ha la rèplica, la reproducció, del 'Gernikla' que està ubicat exactament al mateix que estava també en el Pavelló de París." "L'edifici tal com el veiem ara és producte de la reforma que l'any 2010 es va dur a terme i que ha permès millorar pel que fa a instal·lacions i també millorar pel que fa a infraestructures."