RAMON GARCIA-BRAGADO, quart tinent d'alcalde "Fer un tractament i sonoreductor d'aquest mur perquè quedi enbevit dins la vegetació i que no provoqui cap mena de molèstia de soroll que poguessin fer els cotxes que passaven pel viaducte un cop desaparegut."

La instal·lació es farà en el tram comprès entre els carrers de Sardenya i Cartagena. Els veïns de la zona s’havien queixat durant l’estiu perquè el mur que ha quedat de l’enderroc del viaducte feia ressonar encara més el soroll del trànsit. També està prevista la instal·lació d’escales mecàniques i que diverses plantes puguin cobrir la paret per reduir-ne l’impacte visual.