La mesura s’ha anunciat coincidint amb la primera reunió del consell assessor que ha d’ajudar a millorar i modernitzar la sanitat catalana. Com ja passa amb el consell econòmic, també està format per 12 membres de reconegut prestigi. Hi estan representats tots els sectors, des del farmacèutic o el d’infermeria, fins al de gestió hospitàlaria.