MONTSERRAT BALLARÍN, regidora d'Educació "El Consell Escolar Municipal ha estat durant aquests 20 anys un pilar fonamental de la participació ciutadana en l'educació. El Consell ha estat i és un punt de trobada entre mestres, alumnes, famílies i agents educatius."

Ha estat presidit per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que anava acompanyat de la regidora d’Educació, Montserrat Ballarín, de la vicepresidenta del Consell Escolar Municipal de Barcelona, Josefa Beltran i de la secretària del Consell Escolar Municipal de Barcelona, Alícia Fernández. El filòsof i escriptor José Antonio Marina ha fet una conferència titulada La educación del talento on ha tractat les noves fronteres educatives.

El CEMB és l’òrgan de consulta i participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona en la programació de l’ensenyament no universitari. Té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi, i és també consultat per la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació de Barcelona i per l’Ajuntament de Barcelona.