GERARD ARDANUY, regidor d'Educació i Universitats "Nosaltres el que plantegem és com i de quina manera totes les universitats poden reforçar la ciutat de Barcelona i com la ciutat pot ajudar en aquells temes comuns a totes les universitats." ANTONI CASTELLÀ, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat "Com impacten aquestes en la ciutat i com la ciutat pren decisions, en els propers 10 anys, compartint-ho també amb qui genera el coneixement."

El Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona ja és una realitat. Es tracta d’un nou òrgan assessor, de participació i consultiu d’educació universitària i de recerca de l’Ajuntament de Barcelona. L’alcalde, Xavier Trias, ha presidit l’acte institucional i ha assegurat que Barcelona té una xarxa universitària “consolidada” que servirà per acabar de posicionar la ciutat com “un pol de formació superior i recerca en àmbit internacional, oberta al món.”

Per la seva banda, el regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament, Gerard Ardanuy, ha detallat algunes de les accions concretes que tindrà aquest consell, com ara “ajudar els estudiants a millorar la capacitat d’emprenedoria o ajudar els estudiants amb més dificultats per donar resposta social a aquest sector.” En definitiva, segons Ardanuy, es pretén connectar l’Ajuntament amb les universitats i que aquesta relació sigui bidireccional, “de les universitats a la ciutat, i de la ciutat a les universitats.”

Pel secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà, la constitució d’aquest permetrà traçar les línies mestres dels propers 10 o 20 anys, “no només des de les institucions, sinó compartint-ho també amb qui genera el coneixement”, és a dir, les universitats.