El Pla d'actuació del districte enumera les accions que es faran a cadascun dels barris de Sant Andreu els propers quatre anys. Els projectes previstos per a Navas i al Congrés i els Indians seran menors que per a la resta de zones. Això opinen els veïns després de conèixer el full de ruta del govern. La zona del Canòdrom s'ha de convertir en una gran illa d'equipaments per al barri i la ciutat. Aquí s'edificaran una desena d'equipaments esportius, socials i culturals. De fet, ja es van aprovar de manera inicial en el mandat anterior. Però, segons el PAD, en els propers quatre anys es continuarà definint el projecte. JESÚS RIBERA, vocal de l'AV Congrés - Indians "Estan definits i titulats amb noms i cognoms, els equipaments. L'únic que passa és que des que això es va fer i es va fer d'acord amb l'Ajuntament, això ha quedat completament aturat." MANEL MAYORGA, veí "Estudiar, tot està en estudi, però no es fa res. Això és la sensació que tinc." RAIMOND BLASI, regidor de Sant Andreu "No qüestionarem els equipaments que s'havien pactat i negociat. Sí que treballarem conjuntament amb Hàbitat Urbà el com desenvolupem i ubiquem tots i cadascun d'aquests equipaments. Sobre el plànol i sobre el paper tot s'aguanta. Jo crec que haurem de trobar un equilibri." El PAD també inclou millorar aquesta plaça i a final d'any s'inaugurarà un viver d'empreses de creació en l'edifici del Canòdrom. A més, el full de ruta del districte comprèn reestructurar l'interior de l'antic local de l'associació de veïns del Congrés. Navas és l'altre barri amb menys propostes al PAD. ANTONIO JEREZ, president de l'AV Navas "És molt curt, molt pobre. De tot el que demanem no donen res o no fan res. L'únic, que sí que acaben coses que ja estaven començades i reivindicades des de feia molts anys." Aquest és el cas del Centre Cívic de Navas, que s'inaugurarà els propers mesos. A més, els alumnes ja omplen l'escola bressol i els pisos protegits ja s'han adjudicat. RAIMOND BLASI, regidor de Sant Andreu "Es veritat que la composició, el teixit urbà que té el barri de Navas no ens permet fer gran elucubracions de nous equipaments." Tot i això, es preveuen millores a diversos centres educatius. També s'actuarà a les places del barri: es reurbanitzarà la de la Mainada, s'executarà el projecte urbanístic de la Guineu i s'instal·laran aparells per fer esport a la plaça de Ferran Reyes.