S’està creant un eix viari de plataforma única que tindrà prioritat per als vianants al carrer de Bolívia, al barri de Provençals. Un tram que comptarà amb més vegetació i amb mobiliari nou. Les obres tindran una durada de 15 mesos, així que s’allargaran fins l’octubre de l’any vinent. Les primeres tasques que s’hi han desenvolupat són l’enderroc d’unes edificacions que quedaven dins de l’àmbit del traçat de les voreres i que estaven afectades per poder executar l’obertura del carrer.

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per obrir el carrer de Bolívia, entre els carrers de Selva de Mar i Fluvià. Es tracta d’un tram de 265 metres de longitud i 20 metres d’amplada que es convertirà en un eix urbanitzat de plataforma única i amb prioritat per als vianants. Aquest espai nou tindrà una superfície aproximada de 5.500 metres quadrats. S’aprofitarà aquest projecte d’urbanització per fer una intervenció en profunditat de renovació de les xarxes de serveis, de les instal·lacions de recollida de residus, de les instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, del mobiliari i del verd urbà.

Les obres ja han començat. Les primeres tasques que s’hi han desenvolupat són l’enderroc d’unes edificacions que quedaven dins de l’àmbit del traçat de les voreres i que estaven afectades per poder executar l’obertura del carrer. El mur que tancava el carrer va a terra, així com part de la nau de l’antiga fàbrica Tallada i Lora, que està en mal estat.

La urbanització preveu col·locar una llamborda especial i diferent, de ceràmica, en aquest cas, per destacar el traçat que tenia en aquest tram el Rec Comtal. Durant l’obra, s’executarà un col·lector  nou que substituirà els antics existents, que seran enderrocats. Es reconstruirà la xarxa de recollida d’aigües i s’executaran escomeses noves per a futures edificacions, i connexions dels claveguerons existents amb el col·lector nou. El sistema de drenatge que s’implantarà serà sostenible, ja que recollirà l’aigua de pluja a les zones verdes per infiltrar-la i aprofitar-la. 

Pel que fa al mobiliari, la intervenció preveu ubicar aparcaments de bicicletes, cadires i bancs, així com nous punts d’il·luminació. Pel que fa el verd, es mantindran els plataners i els lledoners i se n’afegiran de nous, amb arbusts i altres especies vegetals.

Les obres s’allargaran 15 mesos i tindran un cost de 3,4 milions d’euros.