El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) és un informe que publica anualment el Servei Meteorològic de Catalunya en el qual s’avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’estudi de diferents indicadors climàtics. Segons aquest estudi, basat en 20 sèries climàtiques ubicades a diferents comarques, s’assegura que la temperatura mitjana anual de Catalunya s’ha incrementat 0,24 graus cada dècada i la precipitació mitjana anual ha disminuït al voltant de l’1,5% cada dècada. A més, remarca que és durant els estius quan es mostren els increments tèrmics més marcats i les disminucions de precipitacions també més importants.

L’estudi analitza més a fons la sèrie climàtica de l’Observatori de l’Ebre i la de l’Observatori Fabra de Barcelona, per ser les dues més extenses. L’anàlisi de les dades de l’Observatori Fabra són especialment interessants per l’àmplia cobertura temporal que tenen, més de 90 anys.

Les principals conclusions que afecten Barcelona són que la temperatura mitjana anual, des de principis de segle XX, s’ha incrementat a un ritme estadísticament significatiu de 0,12 graus cada dècada i que l’any 2011 es pot qualificar com a càlid, amb anomalies superiors a un grau. A l’Observatori Fabra el 2011 és el quart any més càlid, juntament amb el 1997, que va tenir una anomalia de l’1,17 graus.

A més, l’any 2011 ha estat plujós a l’Observatori Fabra amb 865,5 mm, és a dir, un 33% més de precipitació respecte la mitjana climàtica 1971‐2000, i ha estat el segon any consecutiu amb anomalies de precipitació positives després de vuit anys amb anomalies negatives.

Els resultats obtinguts en l’estudi no haurien d’associar-se només al canvi climàtic, sinó que també cal recordar que els índex de contaminació atmosfèrica i la població que viu a la ciutat han estat factors importants que han afectat les variables climàtiques dels últims anys.