El 7 de març és el dia que ha obtingut més suport, tant per part dels comerciants com per part del consell de ciutat i les associacions de pares i mares. Per això l'Ajuntament ja ho ha comunicat a la Generalitat perquè posi aquesta data en vermell al calendari juntament amb el dia de la Mercè. D'aquesta manera l'ajuntament considera que s'afavoreix la conciliació familiar perquè coincideix amb la setmana blanca escolar i no afecta als comerciants. El debat es va obrir quan en el plenari de l'octubre es va donar a conèixer un decret que situava el 14 de febrer dia dels enamorats, i primer laborable després de santa eulàlia, com a segona festa local. La idea no va agradar gens als comerciants, que veuen en aquest dia, un dia fort de vendes, ni tampoc a bona part de l'oposició, per ser un dia sense cap relació amb la tradició de la ciutat. Després de molt debatre, serà festa el 7 de març, així es ratificarà en el proper plenari, que a causa de les eleccions autonòmiques no se celebrarà fins el 17 de desembre.