El nombre de llars on viu una sola persona augmenta any rere any. El 2011 el 31% de les llars de Barcelona eren unipersonals. I gairebé la meitat (43%) dels habitants d'aquests pisos tenien 65 anys o més. Aquí cal afegir-hi que la majoria dels que vivien sols ara fa un any, el 62%, eren dones. En canvi, només el 7% de les llars barcelonines estaven habitades per cinc o més persones. L'informe, fet amb les dades del padró del juny de l'any passat, indica que per primera vegada s'estanca el nombre de llars mixtes, que en els últims anys havia augmentat considerablement. És a dir, aquelles on viuen persones de nacionalitat espanyola i estrangera. Passa de representar el 9,4 per cent, a ser-ne el 9,3 per cent. I en canvi, les llars on només viuen persones de nacionalitat espanyola han crescut lleument. Ha passat del 81,8 per cent al 82,4. Per districtes, a l'Eixample és on es concentra el major nombre de llars (17%), seguit de Sant Martí (14%) i Sants-Montjuïc (11,2%), mentre que les Corts és el districte amb menys habitatges, tan sols un cinc per cent. (5%)

Segons el padró de juny de 2011, a Barcelona viuen 1.615.985 persones i hi ha 657.278 llars. Hi destaca l’augment de les llars unipersonals, que ja representen el 30,9% del total. La majoria de persones que viuen soles -87.523- són dones, de les quals el 54% tenen 65 anys o més.

L’estudi també demostra que només el 7% de les llars estan habitades per cinc o més persones. I, per primera vegada, s’estanca el nombre de llars mixtes, és a dir, domicilis on viuen persones de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera. Si l’any 2010, n’hi havia 61.691, el 2011 van disminuir fins a les 60.919.

El nombre de llars on només viuen persones de nacionalitat espanyola no ha variat respecte de l’any anterior. Per contra, la xifra de llars amb tots els habitants de nacionalitat estrangera ha disminuït lleugerament, del 8,8% al 8,3%.