ÓSCAR FERNÁNDEZ, veí "Just quan entrava a treballar he vist aquí una marea d'abelles que venien cap aquí a l'arbre i s'han quedat aquí apostades durant una estona. Hem trucat a la policia, ha vingut la policia, un apicultor amb una caixa i la d'això de fum i res, les ha agafat i se les ha endut."