En plena arrencada del període de inscripció escolar, molts pares es poden plantejar la possibilitat d’escollir una escola per als seus fills que treballi per projectes. Es tracta de centres que imparteixen l’ensenyança a partir de temàtiques que permeten integrar continguts d’assignatures diverses.

Segons Guillermo Bautista, doctor en pedagogia i professor de psicologia i ciències de l’educació de la Universitat Oberta de Catalunya, aquest tipus de mètode està en auge actualment. “Les escoles estan veient que responen menys als interessos dels alumnes i per això es plantegen com fer les coses diferents”, explica Bautista.

Tot i això, és compatible barrejar diverses metodologies en un mateix centre perquè “la matèria pot combinar intervencions magistrals amb treball autònom”. Segons Bautista, el treball per projectes té un vessant social que potencia les capacitats dels alumnes: “Aprenen a discutir, a col·laborar i aprofiten oportunitats per aprendre dels companys”.

Hi ha, però, molts més centres de primària que inclouen aquest tipus de metodologia que no pas instituts de secundària. “La formació del professorat de primària està més propera a la didàctica, al contrari que la de secundària. A més, el currículum de primària és una mica més lleuger que no pas a l’institut, on hi ha més pressió.”

Bautista explica que l’adaptació d’alumnes que treballen per projectes a la secundària tradicional no és problemàtica perquè els alumnes són “més autònoms, tenen més capacitat d’anàlisi i comprensió i això dóna un valor afegit a l’hora d’afrontar-se a qualsevol procés d’aprenentatge”.