proves competències bàsiques sisè

(ACN) El Departament d’Educació ha pactat amb el Comitè Intercentres, que representa els treballadors d’educació especial a centres públics, rebaixar de 27,5 hores setmanals a 25 l’horari d’atenció directa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. La rebaixa ha de permetre facilitar la coordinació amb l’equip docent i altres agents educatius. Segons informa el Departament d’Educació, la proposta respon a la reivindicació del col·lectiu “de tornar a unes condicions que ja tenien i suposa revertir una retallada”. El nou marc horari s’aplicarà a partir de l’1 de setembre.

Segons estipula l’acord, les 25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s’han de fer dins l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats en què s’atenguin directament els alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

També s’han pactat sis hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives al centre. Fins ara hi havia 7,5 hores i hi estaven incloses l’elaboració de materials i les activitats formatives al centre.

A més hi haurà quatre hores per col·laborar en la preparació dels materials i adequar els espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en la seva participació en les activitats del centre. Es crea aquesta nova categoria horària, fins ara inclosa en les hores per a reunions.

Finalment s’estipulen 2,5 hores de preparació, formació i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.