mascaretes a les escoles

El Departament d’Educació va constatar una davallada d’aprenentatge en anglès, català i matemàtiques després d’avaluar els resultats de les competències bàsiques de sisè de primària i quart d’ESO. Per revertir la tendència en els pròxims dos anys, Educació aposta per més formació i activitats a les escoles, unes mesures que ha presentat aquest dilluns.

El departament també ha explicat que aquesta tendència s’assimila a la d’altres països europeus i d’arreu del món, que també han detectat pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia, que afecten més els sistemes educatius que van viure més setmanes de tancament dels centres. La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha explicat que “la pandèmia ha incidit en una pèrdua d’aprenentatges en llengües anglesa i catalana i matemàtiques, perquè aquestes matèries són les que més requereixen unes condicions d’escolarització per ser millorades, treballades i adquirides”.

Mesures de compensació en aquestes tres competències 

El Departament d’Educació reforçarà la formació permanent del professorat en aquestes tres competències a través de diferents iniciatives. En matemàtiques, a més, es crearà una borsa de professorat formador i es posaran en marxa clubs de matemàtiques als centres. En llengua catalana s’introduiran aquest curs, per primera vegada, proves orals en les avaluacions de 6è de primària i 4t d’ESO.

I pel que fa a la promoció de la llengua anglesa, segons el departament, s’impulsaran les activitats d’immersió en llengua anglesa i es fomentaran la mobilitat internacional i els intercanvis d’alumnat i professorat (Erasmus+) a més d’incrementar la formació del professorat “de i en llengua anglesa”.