Amb un curs 2019-2020 completament marcat per la crisi del coronavirus, la Generalitat ja comença a tenir la mirada posada en el proper curs. Les classes presencials a Catalunya no es reprendran fins al setembre, tot i que encara hi ha la possibilitat de tornar a veure aules obertes —a partir del juny—, però únicament per oferir un acompanyament emocional a l’alumnat. Ara bé, pot ser que el curs 2020-2021 sigui diferent perquè en la proposta d’ordre d’horari escolar del Departament d’Educació es plantegen canvis significatius per a les etapes d’infantil i primària. Les dues grans modificacions es resumeixen en dues idees: avançar la franja del menjador i també la finalització de les classes lectives.

Si fins al moment l’horari marc esgrimit pel departament ha estat el de fer classes de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h, ara en el document fet arribar al Consell Escolar de Catalunya el govern català planteja fer classe de 9 a 12 h i de 14 – 16 h, de manera que s’escurça i s’avança l’hora de dinar i s’avança igualment mitja hora la finalització de l’horari lectiu. Cal dir que els centres estarien oberts fins a les 18 h, període durant el qual es podrien programar activitats extraescolars.

El Consell Escolar de Catalunya va aprovar aquest dimarts en plenari l’ordre del departament amb un dictamen que, tot i així, no és vinculant, sinó que té caràcter preceptiu. Ara cal que el govern publiqui oficialment el document i veure si finalment ho fa en els mateixos termes plantejats en el consell. La proposta del govern és important, perquè és l’horari que moltes escoles acaben adoptant, en cas de no arribar a un consens en els consells escolars dels centres.

Les posicions dels diferents actors

Des de la FaPaC, la seva presidenta, Belén Tascón, lamenta la proposta, perquè assegura que “encara dificulta més la conciliació familiar i implica la introducció d’espais privatitzats a l’escola pública”. Tascón recorda que les activitats extraescolars són serveis complementaris, però que no són gratuïts i, per tant, van a càrrec de les famílies, en el cas que els sigui impossible recollir les criatures a les 16 h.

Des del sindicat USTEC-STEs, Xavier Díez aposta sempre per aconseguir “propostes fruit del diàleg i el consens”, però d’entrada “valoren positivament que les classes lectives puguin acabar abans”.