Alumne de Formació Professional en pràctiques

El Departament d’Educació ha adoptat mesures per flexibilitzar les pràctiques a les empreses dels ensenyaments de Formació Professional. Els centres s’havien trobat amb dificultats per aconseguir llocs de pràctiques suficients en determinats sectors a causa de la covid-19. Les mesures es concreten en funció de les característiques de cadascun dels ensenyaments.

FP ordinària

La resolució preveu quatre mesures per poder donar resposta a la situació d’emergència: exempció si s’acredita mig any d’activitat laboral (fins ara un any), reducció d’hores (de 400 a 200), pràctiques a distància amb un mínim d’un terç d’hores en la modalitat presencial i substitució de les pràctiques per l’elaboració d’un projecte.

FP dual

La Formació Professional dual és aquella en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. En aquest cas, si aquesta comunica que té dificultats per poder continuar oferint la formació, el centre podrà decidir entre: reduir les hores d’estada amb un mínim de 680 hores realitzades o, en cas que no s’assoleixi aquest mínim, podrà cursar la modalitat ordinària. En tot cas, es garantirà la tornada a l’FP dual si l’empresa, més endavant, ho permet.