RAFAEL BISQUERRA, coordinador de l'estudi "Emoció i motivació són envers i revers de la mateixa moneda. Ens motivem quan ens emocionem per alguna cosa i per això en totes les matèries acadèmiques hauríem d'incloure-hi l'emoció per poder motivar l'aprenentatge d'aquella matèria." EDUARD PUNSET, divulgador científic "A lo mejor hemos hecho bastante bien la difusión de conocimientos cognitivos en la juventud, pero no nos estan saliendo con las competencias adecuadas para conseguir trabajo y a lo mejor estos conocimientos cognitivos eran muy importantes en la sociedad, reflejo de la revolución industrial, pero no en la sociedad del conocimiento."

Un estudi de l’observatori FAROS posa de manifest que les escoles del país tenen avui una gran assignatura pendent: l’educació emocional, l’habilitat per prendre consciència de les emocions pròpies i alienes i la capacitat per regular-les. Una matèria que, asseguren els autors de l’informe, milloraria la qualitat de l’educació i, de retruc, els resultats acadèmics dels alumnes.

L’Observatori de la salut de la infància i l’adolescència FAROS, impulsat per l’Hospital Sant Joan de Déu, demostra, en el darrer informe, que els infants i adolescents que adquireixen habilitats d’intel·ligència emocional tenen menys estrès, tenen més recursos per afrontar i superar amb èxit les situacions adverses al llarg de la seva vida i són capaços de gestionar els conflictes ells mateixos.

El treball també demostra com la instauració d’un aprenentatge social i emocional és més eficaç que la reducció del nombre d’alumnes per classe per millorar les qualificacions, i denuncia que el programa educatiu de la majoria d’escoles no dedica prou temps a aquesta competència.

Segons les investigacions, l’èxit d’una persona no radica tant en les seves capacitats intel·lectuals sinó en les seves aptituds emocionals. Per aquest motiu, l’informe Com educar les emocions?  aposta per fomentar a l’escola i l’entorn familiar competències emocionals. Amb la col·laboració de la Fundació Eduardo Punset, el treball posa de manifest que activitats emocionals a les aules poden ajudar a reduir la conflictivitat i millorar la convivència a les classe.

El que proposen els autors de l’estudi no és instaurar l’educació emocional a través d’una assignatura, sinó fer-ho de manera transversal i que, per començar, podria ser una tasca encomanada als tutors de cada classe.