Quines conseqüències té fer vaga? Les persones que hagin decidit secundar la vaga es trobaran que a la nòmina se li descomptarà el dia treballat i també la part proporcional de la retribució setmanal i les pagues extres. A més, el dia de vaga no es cotitza i queda reflectit en la vida laboral. Cal comunicar a l'empresa si es farà vaga? No. El treballador no està obligat en cap cas a comunicar a l'empresa amb antelació si s'adherirà o no a la vaga. Pot decidir si treballarà o no fins a l'últim moment. Els piquets informatius són legals? Sí. A Espanya és legal fer publicitat i informar sobre el dret a vaga. Els piquets només estaran realitzant una acció il·legal si tenen actituds intimidatòries, amenaçants o violentes. I si s'hi arriba tard? En cas que una persona decideixi treballar un dia de vaga, però arribi tard - o no arribi - perquè el transport no li ho permeti, ha de certificar el motiu. Si es pot demostrar que no ha arribat a la feina per causes alienes a la seva voluntat, el dia no es descomptarà del sou. I si l'empresa decreta serveis mínims? Hi ha feines que, per la seva naturalesa, són essencials per a la comunitat i no es poden interrompre. Si l'empresa ens diu que hem de treballar amb serveis mínims, ho hem de fer. No anar a la feina en aquest cas pot suposar un acomiadament.