La columna de fum negre ha estat visible des de molts punts de la ciutat i fins i tot des d’algunes localitats  del sud del Maresme.