En aquesta classe d'enginyeria hi ha una trentena de nois i només nou noies i, curiosament, s'han assegut ben separats. La Marta i la Gemma ja estan a segon curs i, a vegades, són les úniques dones de la classe. MARTA LAMESA, estudiant d'Enginyeria Electrònica "Qualsevol noia pot estar estudiant una enginyeria. Mentre a tu t'agradi, hi poses ganes i dedicació, ho pot fer tan bé com qualsevol altre noi." GEMMA BELLMUNT, estudiant d'Enginyeria Elèctrica "Hi ha la mentalitat que un enginyer és més un home que una dona, però després també les noies traiem bastants bons resultats igual. I per càrrecs importants jo crec que millor una noia que un noi." Al grau on s'ha incrementat més el nombre de dones és el d'Organització Industrial, dedicat a la gestió d'una empresa tecnològica. La Mijaela n'és professora i assegura que actualment no hi ha cap tipus de discriminació perquè una dona s'incorpori en aquest àmbit. MIJAELA ENAKE, professora del Departament d'Organització Industrial "De hecho no hay una discriminación de la mujer, sino que en general si una persona vale, pues es lo que es la persona más que el género." La Marta és l'única dona cap d'un departament. Fa més de vuit anys que hi treballa i dirigeix l'Enginyeria Mecànica, una titulació que, segons ella, cada vegada s'aplica més a l'àmbit sociosanitari, on sovint es demanen més noies. MARTA MATA, cap del Departament de Mecànica "L'Enginyeria Mecànica pot donar serveis a sociosanitaris, pròtesis, dissenyar productes, logística, i de mica en mica les noies van veient que allà hi tenen molt a aportar i de mica en mica es van introduint, però, encara hi ha el remanent de molts anys de tradició maquinària pesada i, per tant, lligat al món masculí." Com la mecànica, les enginyeries són carreres que tradicionalment han triat els homes, però les dones sempre hi han pogut optar.

Tradicionalment, l’enginyeria sempre s’ha entès com una disciplina masculina i en la majoria d’universitats catalanes el nombre d’homes continua sent força superior al de dones. Ara bé, segons dades de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), aquesta tendència està canviant, ja que en el centre el nombre de dones que estudien enginyeries s’ha doblat en els darrers cinc anys. El curs 2008-2009 representaven el 5,45% i actualment, el 10%.

Segons el Ministeri d’Educació, el 54,3% del total d’estudiants universitaris són dones i la seva presència és majoritària en tots els àmbits. L’excepció són les titulacions tècniques. Per exemple, a ciències de la salut representen el 70,5%; a ciències socials i jurídiques, el 61,1%; en arts i humanitats, el 61,7%, i a ciències, el 53,6%. En canvi, a enginyeria i arquitectura el percentatge de dones es redueix al 26,4%.