Amb aquesta signatura es comprometen a contractar durant un any a un mínim de tres dones. MAR SERNA, consellera de Treball "Cada vegada hi ha més empreses que es van sumant... i això encara té més valor, actualment, en temps de crisi." L'objectiu d'aquesta iniciativa és augmentar l'ocupació i la formació d'aquestes dones que, sovint, veuen en el treball una oportunitat per acabar amb una situació de violència. Una experiència positiva, doncs, tant per a elles com per a les empreses que les contracten. JOANA MARTÍNEZ MORA, Recursos Humans de Caprabo "És una experiència bona, són treballadores amb un gran esperit de sacrifici..." La major part de les empreses participants en aquest conveni són del sector serveis però aquest any s'han incorporat entitats bancàries com La Caixa o centres educatius com EADA. Un total de 23 empreses amb seu a Catalunya s'han compromès avui a formar i contractar dones víctimes de violència de gènere. Aquest és un projecte del departament de Treball que va començar l'any passat amb només nou empreses col·laboradores.