En un comunicat, l’ONG ecologista argumenta que no hi ha informació científica consolidada sobre l’efectivitat que té l‘ús de pinsos esterilitzants per controlar els coloms ni tampoc sobre els efectes que pot tenir aquest sistema sobre el conjunt de l’ecosistema.

Els preocupa, per exemple, l’efecte d’aquesta substància en altres aus de mida similar als coloms que puguin ingerir aquest pinso, o en espècies depredadores com els falcons, que s’alimentin de coloms. També creuen que distribuir-lo en espais públics pot implicar un cert risc d’ingestió accidental entre les persones, sobretot els nens. I denuncien que no hi ha prou estudis de com pot afectar aquesta substància el medi ambient si, per exemple, arriba al mar o a rierols per efecte de la pluja o el vent.

Des de SEO/BirdLife també qüestionen que l’ús d’aquest tipus de fàrmac per al control d’espècies tingui una base legal. Per tot plegat, demanen a l’Ajuntament que aposti per altres sistemes de control dels coloms com pot ser una major sensibilització ciutadana i l’ús de barreres que els impedeixin accedir als espais de nidificació, d’aigua i de menjar.