JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans "Tenim 12 dipòsits de pluvials a la ciutat de Barcelona que el que fan retenir aquestes aigües. Laminar-les vol dir deixar-les amb un cabal fix que permeti que el col·lector que hi ha a continuació del dipòsit pugui assumir aquesta aigua sense que es desbordin les clavegueres, sense que es desbordin els sobreeixidors que hi ha a les entrades de les depuradores. Aquest és un tema -vull destacar-ho- de resiliència, és a dir, avançar-nos abans que passin les coses. És aquest model de la ciutat de Barcelona, que no ens cansarem de repetir, d'actuar de forma preventiva davant dels riscos, naturals en aquest cas, que tenim com qualsevol altra ciutat del món."

El nou dipòsit tindrà una capacitat de 650 m3. L’aigua hi entrarà a través d’un col·lector d’entrada i una cambra de derivació. També hi haurà un col·lector de sortida. Tot aquest sistema farà que, durant les pluges més fortes, l’aigua pugui entrar més a poc a poc a la xarxa de col·lectors i clavegueres. Actualment, una mitjana de 10 cops l’any, aquesta xarxa no pot assumir tota l’aigua que rep en aquest punt i es vessa directament al torrent d’Espinagosa i al pantà de Vallvidrera, sense depurar.

A tot Barcelona hi ha 12 dipòsits com aquest, que eviten que la xarxa de clavegueram es col·lapsi i que les aigües pluvials o residuals surtin als carrers o es vessin al mar sense depurar.

Les obres de construcció del nou dipòsit s’allargaran fins a mitjan desembre i costaran més de mig milió d’euros. Durant aquests quatre mesos, hauran de passar força camions -quasi sempre buits- pels carrers dels veïnats del Mas Sauró i Santa Maria de Vallvidrera. En alguns trams s’ha prohibit l’aparcament per facilitar el pas d’aquests camions i de les formigoneres que hi hauran de passar quan es construeixin els murs del nou dipòsit.

Un cop acabada l’estructura de formigó i posades a punt totes les conduccions, l’empresa concessionària de l’obra en restaurarà tota la vegetació afectada, restituirà el perfil del torrent i taparà el dipòsit amb una coberta vegetal. També hi ha previstes diverses actuacions per millorar l’aspecte de la zona i la formació de guals que facilitin el creuament dels torrents.