Les 11 estacions formen part de la xarxa de vigilància i control de la Generalitat. En set d’aquestes estacions la informació s’envia de manera automàtica a l’Agència de Salut Pública, que és la responsable d’estudiar les dades sobre la qualitat de l’aire. Les estacions es troben situades en carrers amb trànsit intens, moderat i les anomenades estacions de fons que estudien com es comporten els contaminants ens zones on se circula per la ciutat. És important controlar els carrers especialment transitats perquè la mobilitat és un dels elements que més influeixen en els contaminants alliberats a l’aire. Segons apunten alguns estudis a Barcelona s’hauria de reduir la presència del cotxe en un 30 % per aconseguir arribar als estàndards que marca la Unió Europea. Ara mateix els resultats que recullen aquestes estacions indiquen que a Barcelona se superen en algunes ocasions els nivells de partícules però, especialment, els nivells de diòxids de nitrogen són els que se superen amb escreix.

Les dades que s’obtenen gràcies a aquesta xarxa d’estacions són de gran utilitat per a la Taula contra la Contaminació de l’Aire, integrada per científics, tècnics, associacions ecologistes i el teixit empresarial. D’aquí han de sortir les propostes més destacades per mirar de reduir la contaminació a Barcelona.