El Santiago té una filla amb discapacitat intel·lectual. Donar-li tota l'atenció que necessita suposa un esforç econòmic important. SANTIAGO MARTÍNEZ "Las personas con discapacidad tienen una serie de gastos fuera de lo habitual, que suponen un sobreesfuerzo. Normalmente nosotros tenemos menos ingresos porque o dejamos de trabajar, o tenemos que hacer jornada reducida y tenemos que hacer piruetas y malabarismos para llegar a final de mes." Ell és un dels afectats per les retallades en la Llei de la dependència. Segons Dincat, la baixada del pressupost l'ha deixada coixa i les ajudes no estan arribant. L'entitat també denuncia el bloqueig que hi ha per accedir als serveis bàsics com els centres d'atenció diürna o els serveis d'acolliment residencial. Calculen que a Catalunya hi ha prop de 650 persones esperant per accedir a una plaça. Demanen a la Generalitat que desencalli la situació. Creuen que és una qüestió de voluntat política. ROSA CADENAS, presidenta Dincat "No són tans diners. Estem parlant de quantitats que no afecten a l'economia d'un país. A més, quan parlem de prioritari, no parlem de luxes. Volem que se'ns reconegui una necessitat que esta molt clara". Des de Dincat, calculen que garantir l'accés a aquests serveis tindria un cost de cinc milions d'euros, xifra que equivaldria, segons ells, a un 0,016% del pressupost de la Generalitat. Avui han fet visibles les seves demandes amb aquest pilar des del qual han desplegat una pancarta. L'entitat també ha entregat un manifest a la Delegació del Govern per demanar que s'aturin les retallades a la Llei de la dependència.

Segons l’associació Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya), les retallades de les administracions han comportat que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin greus dificultats per ser ateses en serveis bàsics per a la seva dignitat, qualitat de vida i inclusió a la societat.

En un acte organitzat al Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’entitat, que agrupa més de 300 associacions repartides per tot Catalunya, ha dit que la Generalitat està bloquejant l’accés a serveis d’atenció diürna (com centres ocupacionals) i a serveis d’acolliment residencial. Calculen que actualment hi ha prop de 650 persones esperant una plaça d’aquest tipus. I no només això, sinó que en molts casos es troben amb problemes de mobilitat interna, és a dir, que es troben atrapades en serveis que no responen a les seves necessitats reals.

Cinc milions d’euros

L’entitat creu que la crisi és una excusa i que es tracta de prioritats. Calculen que poder atendre totes aquestes persones suposaria una despesa de cinc milions d’euros. Xifra que equivaldria, segons ells, a un 0,016% del pressupost de la Generalitat.

Dincat també alerta de les mancances de la Llei de dependència. Asseguren que mantenir i atendre una persona amb discapacitat intel·lectual suposa, per a la família, una despesa d’entre 15.000 i 30.000 euros anuals. Denuncien que les ajudes que marca la llei no estan arribant. A més, asseguren que les revisions del grau de dependència s’estan fent a la baixa i que això, en molts casos, suposa una reducció de la quantitat econòmica de la prestació.