ROSA CADENAS, presidenta de Dincat: "Creuen que l'Administració s'ha oblidat d'aquest col·lectiu?" "No, no s'ha oblidat perquè la sensibilitat existeix. Però les entitats estan fent les tasques que fa l'Administració. En moltes coses hem cregut que era el moment que féssim aquesta tasca i nosaltres ja no podem fer-la. Estem en una situació que necessitem treballar conjuntament com ho havíem fet anys enrere. Pensem que el nostre sector, a part de prioritari, ara ja no podem aguantar més... Situació límit. Estem molt estancats amb el tema laboral. Un exemple. Una persona sortia de l'escola i podia estar en un equipament en un recurs per aprendre. Després tenia una opció per anar a un centre especial de treball i ara ja ni es planteja. Aquesta persona va directament a serveis més assistits, serveis que no li permeten realitzar-se laboralment. Fins i tot hi havia persones en els recursos laborals que ara mateix com que hi ha tanta competència, són persones amb força dificultat que estan tornant a als serveis assistits on no són productius."

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Rosa Cadenas, ha alertat al ‘BTV notícies matí’ que les entitats que donen servei a les persones amb discapacitat intel·lectual viuen un moment “crític”. Cadenas ha assegurat que des que es va iniciar la crisi, Dincat està reivindicant constantment els drets d’aquest col·lectiu però admet que en les qüestions laborals s’està “molt estancats”. Les persones amb aquesta problemàtica, afegeix, passaven després d’estudiar a un centre especial de treball, però ara “ni es planteja”, perquè s’han reduït, diu, els llocs de feina. Cadenas ha denunciat que moltes d’elles, sobretot les que tenen més dificultats, passen a treballar en serveis assistits i això “no els permet realitzar-se laboralment” i per tant,  “no són productius”.