Segons Marín, hi ha un baix coneixement de la malaltia per part de la societat que fa que, quan apareixen els primers símptomes com són la tos i expectoració, els afectats ho atribueixin al fet de fumar i no ho consultin. Això fa que els pacients vagin al pneumòleg amb la malaltia ja molt avançada.

Els afectats tenen a partir de 35 anys i acostumen a fumar, com a mínim, un paquet al dia. Per prevenir l’MPOC, es recomana deixar de fumar i seguir hàbits de vida saludables. Pel que fa al tractament, hi ha sistemes inhalats que milloren la qualitat de vida dels pacients. L’oxigen i l’exercici físic també ajuden a conviure amb la malaltia. Alicia Marín ha explicat que l’MPOC és la malaltia crònica més freqüent relacionada amb el tabac i calcula que entre un 25 i un 30 per cent de la població fumadora la desenvoluparan.

L’MPOC provoca bronquitis crònica i emfisema pulmonar i actualment és la tercera causa de mort en l’àmbit mundial. A Catalunya, afecta aproximadament un de cada 10 adults majors de 40 anys i més d’un 70 % dels malalts no estan diagnosticats. El tabac és majoritàriament la principal causa, per això evitar-lo com també diagnosticar i tractar precoçment la malaltia és una prioritat sanitària.