"Tinc dret que els pares em cuidin, anar a l'escola i a jugar." "Si veig un nen que té menys drets que jo, l'ajudo sempre." "El que crec és que als infants els falta menjar i que haurien de recaptar menjar per donar-li els nens." "Tindré un dret a tenir uns pares, perquè sense uns pares et pots trobar perdut." "Un dret dels infants molt important és el respecte del tipus de raça i també al tipus de religió." "Tenim molta sort de tenir el dret d'anar a l'escola, tenir pares, de tenir nom, poder gaudir, jugar i aprendre coses que hi han altres nens que no poden aprendre." "Jo m'entristeixo quan veig nens d'altres països que els maltracten o que fugen de la guerra quan aquests nens seran importants per el futur que ve."

L’objectiu del Dia Mundial de la Infància és recordar a tothom que els nens i nenes són el col·lectiu més vulnerable i per tant els que més pateixen la crisi i els conflictes bèl·lics, en definitiva, tots els problemes que hi ha al món. Per això, promou que els nens han de tenir els drets bàsics coberts, com ara la salut, l’educació i la protecció.

La convenció sobre els drets dels infants (CDN), que es celebra des de fa 26 anys, va instaurar per primer cop com havien de ser aquests drets. Un dels importants és el dret a la no-discriminació, és a dir, tots els nens tenen els mateixos drets. L’interès superior del nen, en què s’explica que qualsevol llei o decisió política que afecti la infància ha de tenir en compte el millor per al nen. Un altre dels drets fonamentals recollits en la convenció és el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i per últim el dret a la participació, mitjançant el qual els menors d’edat tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els afectin i que les seves opinions siguin preses en consideració.

Hem anat fins a l’escola Mireia de Barcelona per preguntar als nenes i nenes què saben dels seus drets. Molts d’ells valoren el dret d’anar a l’escola, de tenir un nom i uns pares que els cuiden.