Durant una setmana, des del dissabte 28 d’abril, 1.300 agents han controlat l’entrada a l’Estat espanyol de més de 434.300 persones. El control s’ha fet a les fronteres aèries dels aeroports de Barcelona i als passos fronterers de La Jonquera, Portbou, Puigcerdà, Camprodon, Les i Canfranc.

Les 32 detencions s’han fet per reclamacions judicials i s’ha denegat l’entrada a 68 persones causa de l’incompliment dels requisits exigibles per a creuar fronteres.