uci coronavirus

Un estudi de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Hospital Universitari Infanta Eleonor de Madrid confirma la relació entre autoanticossos contra l’interferó de tipus 1 i la covid-19 severa. Els interferons són proteïnes de senyalització semblants a les hormones i són essencials en la defensa contra les infeccions víriques. En el cas del coronavirus, a més, són especialment importants perquè el SARS-CoV-2 en bloqueja la producció. Per tant, si un pacient que té anticossos contra aquests interferons contrau la covid-19, “els efectes se sumarien i el virus passaria inadvertit per a les defenses de l’organisme”, expliquen els responsables de l’estudi.

L’estudi conclou que el 10 % dels pacients amb covid-19 severa tenen anticossos neutralitzants contra la citocina interferó tipus 1. Aquests anticossos impedeixen als afectats donar una bona resposta antiviral i, per tant, són un factor de risc de patir un procés més greu. D’aquesta manera, es confirmen altres investigacions prèvies que ja apuntaven en aquesta línia.

Possible tractament

Detectar la presència d’anticossos contra l’interferó tant bon punt el pacient ingressa a l’hospital podria ser “de gran utilitat” per preveure quines persones tenen més probabilitat de patir hiperimmunitat i acabar a l’UCI. A més, se’ls podria adaptar el tractament.

De moment, no s’ha pogut observar que administrar-los interferó millori els pronòstics, però els responsables de l’estudi remarquen que el grup de pacients estudiat es trobava en un estadi de la malaltia molt avançat. Per determinar-ne l’efectivitat, apunten, caldria administrar-ne de manera primerenca a pacients que es trobin en el primer estadi de la malaltia.