El doctor Francesc Macià, cap de la Unitat de Prevenció i Registre de Càncer a l’Hospital del Mar, alerta sobre la incidència del càncer de còlon i recte: “És una tipologia de càncer molt desconeguda socialment, però és el més freqüent i anualment se’n diagnostiquen 6.000 casos a Catalunya. No mata com el càncer de pulmó, però cada any moren 2.500 persones per aquest tipus de tumor”. Macià considera que la detecció precoç és clau en una malaltia que avança “de forma molt silenciosa, sense donar gairebé símptomes” i que quan es diagnostica “sovint s’hi arriba tard”.

Des de l’any 2009 l’Hospital del Mar i el Clínic col·laboren en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, impulsat dins el Pla de Salut de Catalunya, que va néixer amb la voluntat que el 2015 pogués atendre tota la població. De moment, el programa només es fa a Barcelona, a les àrees d’influència dels dos centres hospitalaris i a l’Hospitalet. A la resta del territori català s’hi estan fent estudis de poca incidència en poblacions de Tarragona i Lleida. La crisi econòmica fa que el cronograma de desenvolupament sigui més lent del que es va preveure inicialment.

Hi participen persones sanes d’entre 50 i 69 anys. Reben una carta a casa amb la qual han d’anar a la farmàcia per recollir un test senzill. Un cop feta la prova es torna a portar a la farmàcia, que actua d’intermediària amb el centre de cribatge. Allà fan les proves per detectar la presència de sang a les deposicions. En cas que la prova surti positiva, l’hospital es comunica amb el pacient i li programen una colonoscòpia per diagnosticar si hi ha pòlips. La majoria d’aquests pòlips s’analitzen i són benignes. Però tant si són benignes com si no ho són, s’extreuen en el moment de la prova i s’evita que en un futur puguin suposar el desenvolupament d’un càncer.

En dos anys a Barcelona hi han participat prop de 80.000 persones i s’han pogut detectar de forma precoç prop de 400 casos de càncer.