La diferència es redueix una mica a les proves de 6è, de manera que l’alumnat que no les supera a Ciutat Vella és el 22 % pel 5,4 % de les Corts. Tot i això, la mitjana de la ciutat queda per sobre de la de Catalunya.

També hi ha una gran diferència pel que fa als alumnes amb majors dificultats, que es concentren en centres públics de Ciutat Vella. El districte aplega el 82 % dels centres de primària i secundària qualificats de màxima complexitat, mentre que a Sarrià – Sant Gervasi, les Corts, l’Eixample i Gràcia no n’hi ha cap.

L’informe identifica més diferències notables pel que fa al repartiment dels infants entre centres públics i privats. Per exemple, a Sant Martí el 60 % dels alumnes van a la pública, mentre que a Sarrià – Sant Gervasi el percentatge baixa fins al 13,5 %.Tot i així, les dades de matrícula a P3 mostren una tendència a l’equilibri, ja que en les sol·licituds per al proper curs pràcticament es van igualar (6.301 a les concertades i 6.201 a les públiques).

Els ajuts de menjador són un altre dels elements en què l’estudi es fixa per constatar les desigualtats i recull com a Nou Barris el 26,6 % dels alumnes reben l’ajut, per un mínim 2,9 % que ho fa a Sarrià – Sant Gervasi.

Tot i que en l’última dècada l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil ha crescut “notablement”, encara hi ha grans diferències. Segons les dades de l’informe, a Ciutat Vella un de cada quatre alumnes va a l’escola bressol, mentre que a Sarrià i a les Corts ho fan més de la meitat dels infants.

Més inversió i menys segregació

L’informe, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència, recomana enfocar les polítiques municipals a “evitar la concentració d’un determinat perfil d’alumnat en centres concrets” i combatre l’estigmatització d’alguns centres. També es demana un augment de la inversió als centres de més complexitat per tal de poder reduir les ràtios i reforçar el professionals de suport als alumnes.

En aquest sentit, la tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha destacat en la presentació de l’informe que les dades confirmen una vegada més que “hi ha uns determinats factors socials que acaben condicionant l’èxit escolar i els resultats educatius”. Segons Ortiz, per això, qualsevol política que contribueixi a l’equitat social tindrà “un impacte en l’educació” i remarca que moltes de les recomanacions de l’informe “estan en la línia de moltes de les estratègies municipals”.