La manifestació ha estat convocada per l’Associació Sírio-Catalana Llibertat i Democràcia amb l’objectiu de donar suport i exigir la llibertat i la democràcia per al poble de Síria. També han fet una crida per recollir el màxim material mèdic possible, com material quirúrgic, calmants i antibiòtics, bosses de transfusió de sang, mantes tèrmiques, sèrums, roba d’hivern i tot el material possible de primera necessitat. La recollida de tot l’instrumental es canalitzarà a través de l’Asociación de Apoyo al Pueblo Siriano de Madrid.