Els elements que havien de donar un tret singular a dos blocs de Canyelles s’esborren de mica en mica sota els efectes del sol i les inclemències del temps. El mes de febrer del 2015 va començar la rehabilitació de la carbonatació de les façanes d’una trentena de blocs de Canyelles.

Personalitzar els blocs de Canyelles

Els dos primers edificis que es van rehabilitar són els de la via Favència amb la ronda de la Guineueta Vella. Es van recobrir amb planxes aïllants i es van pintar d’acord amb un projecte cromàtic aprovat pel barri anys enrere. En el cas d’aquests dos edificis, els colors van ser el gris i el vermell. Aleshores va sorgir la idea de fer més singulars les façanes laterals, ja que són llises i no tenen ni tan sols finestres, en uns blocs de més de 10 plantes. Es va optar per il·lustrar algunes escenes en color gris pujat.

Els dibuixos estan desapareixent

S’hi podia veure una parella de veïnes conversant amb les cistelles de la compra, un ciclista camí a Collserola, el vol d’unes orenetes, un zepelí o uns nens jugant amb un estel. Però el sol i el temps estan esborrant de mica en mica els dibuixos, fins al punt que alguns només s’intueixen. Només han passat quatre anys, per això l’Associació de Veïns de Canyelles ha reclamat en alguna ocasió que es reparin i es tornin a repassar els dibuixos. Però, de moment, no ho han aconseguit i pel que diu l’entitat veïnal, sembla que no es podria reclamar la garantia perquè l’empresa va fer fallida.

Edificis que s’havien de posar al dia

Les façanes d’aquests dos blocs, així com els d’una trentena més d’edificis a Canyelles, estaven afectades de carbonatació, un defecte estructural que fa que la humitat penetri fàcilment a través del formigó fins als ferros interiors, que s’inflen i trenquen el formigó. Els resultats són despreniments de pintura i trossos de formigó. Com aquest conjunt d’edificis va ser obra del Patronat de l’Habitatge als anys setanta, les administracions han heretat la responsabilitat de les reparacions i subvencionen un 85 % de les remodelacions de façana. L’altre 15 % és assumit pel veïnat.